Zvonový řád kostela sv. Václava v Lokti

* vybrané liturgické slavnosti a zasvěcené svátky

**např. významné městské slavnosti, zvonění na Zelený čtvrtek atp.

***např. zvonění na památku obětí neštěstí, státní smutek vyhlášený vládou, úmrtí a volba papeže atp.