Kaple Panny Marie Sněžné, Krásno

Původně klasicistní kaple Panny Marie Sněžné v Krásně byla postavena v roce 1788 podle návrhu neznámého architekta na nízkém pahorku, nad rozcestím při bývalé úvozové cestě do Bečova nad Teplou, nazývané dříve Streichergasse, v polích na návrší asi 500 metrů jižně nad městem Krásno (Schönfeld). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Kateřiny v Krásně. Vnitřní zařízení kaple tvořila původně vysoká vyřezávaná barokní milostivá socha Panny Marie s Ježíškem z 18. století. Během silné bouře dne 19. září 1919 byla kaple zasažena bleskem a vyhořela. Následně byla poničená kaple patrně ve zjednodušené formě novodobě obnovena do dnešní podoby.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno.

V roce 1991 byla díky iniciativě místních občanů provedena celková rekonstrukce zchátralé kaple. Zároveň byla obnovena původní cesta ke kapli, podél které byly tehdy vysázeny listnaté stromy. V červenci roku 1991 byla poté renovovaná kaple Panny Marie Sněžné znovu vysvěcena. V následujících letech však neudržovaná kaple opět zcela zchátrala, přístupová cesta zarostla a okolí kaple bylo znovu zdevastováno pastvou dobytka. V roce 2017 byla kaple opět zrekonstruována.

Dnes je ve výklenku na vnitřní závěrové stěně kaple zavěšen obraz Korunované Panny Marie s Ježíškem v náručí, stojící ve vyřezané nice v kmeni listnatého stromu. Pod nikou je vyvedena datace 1677. Obraz je osazen v dřevěném vyřezávaném rámu.

 

GPS: 50°6’15.938″N, 12°47’34.665″E

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Text a fotografie převzaty a upraveny z www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz