Kaple Panny Marie, Loket

Barokní kaple Panny Marie v Lokti byla postavena ve 20. letech 18. století na místě starší kamenné sochy Panny Marie Sedmibolestné na rozcestí při historické cestě z Karlových Varů do Chebu severovýchodně od historického centra města Loket (Elbogen). Roku 1720 kaple sice ještě nestála, zato o místě , kde stála později se zmiňuje starý procesní řád pro prosební dny jako „Prima Statio“ pro pochod přes pole v lukách (Aue), kde stál kamenný pomníček „Mater Dolorosa“ jako ritus Chlumského procesí, které tudy procházelo. Podle starých záznamů byla kaple vystavěna krátce po ničivém požáru města v roce 1725 na ochranu města Matkou Boží před dalšími katastrofami. Původně bývala proto ve výklenku ve štítu nad průčelím kaple osazena socha sv. Floriána – ochránce před ohněm.

Kaple Panny Marie tvořila první významné zastavění při procesích, která tudy směřovala k poutnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény v Chlumu sv. Maří. Již v době kolem roku 1730 je poté nově vystavěná kaple zmiňována jako součást ritu chlumských procesí. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Václava v Lokti.

Vnitřní zařízení kaple původně tvořila dřevěná barokní vyřezávaná socha Panny Marie Bolestné z 18. století postavená v oltářním výklenku. Po stranách bývaly postaveny sochy sv. Jana Evangelisty a Panny Marie, pocházející ze skupiny Kalvárie. Dále byla v interiéru kaple umístěna plastika klečícího anděla a relikviář ve formě prismy s miniaturními obrázky.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně patrně rozkradeno či zničeno. Dne 20. června 2002 byla kaple Panny Marie zapsána na státní seznam kulturních památek České republiky. Na počátku 21. století byla provedena celková rekonstrukce zchátralé kaple Panny Marie, a to na náklady podnikatele Josefa Kränzleho z partnerského města Illertissen v Německu.

Dnes je v interiéru kaple postavena novodobá plastika truchlící ženy u hrobu s mohutným křížem, pocházející patrně z některého z náhrobků hřbitova. Ve středu štítu je vsazeno slepé zasklené oválné okno, ve kterém je umístěna na modře malované desce plastická vyřezávaná svatozář s planoucím srdcem uprostřed a Stigmaty Ježíš Krista. Nad oknem je ve vrcholu štítu situována menší zasklená obdélná, segmentem završená nika se soškou Panny Marie.

 

GPS: 50°11’26.001″N, 12°44’43.192″E

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Text a fotografie převzaty a upraveny z www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz