Kaple Panny Marie, Nadlesí

Zděnou kapli Panny Marie v Nadlesí nechala podle zápisu v obecní kronice vystavět v roce 1872 manželka místního hospodáře Theresia Lochschmidt z usedlosti čp. 53 podle návrhu neznámého architekta. Theresia Lochschmidt byla dcerou manželů Antona a Kathariny Haselbauerových ze Starého Sedla čp. 26 a když sedlák Anton vážně onemocněl a byl upoután ve velkých bolestech na lůžko, hledala pomoc v modlitbách k Panně Marii.

Kaple stojí na původním místě staršího kříže na rozcestí při cestě do Dvorů na hranici svého pozemku v polích asi 400 metrů severně od vsi Nadlesí (Nallesgrün). Stavební práce provedl zednický polír Karl Lochschmidt z Nadlesí čp. 12 za částku 300 zlatých. Zbylé práce a zajištění materiálu si však vyžádali další náklady.

Uvnitř kaple stála původně vyřezávaná socha Panny Marie postavená na oltáři. Po obou stranách plastiky a nad ní byly zavěšeny vyobrazení Čtrnácti sv. pomocníků z doby po roce 1885 od loketského malíře Franze Schilhabla. V interiéru kaple bývalo postaveno sousoší Božího hrobu od modeláře porcelánu Eduarda Hüttla z Lokte, tvořené plastikou mrtvého těla Ježíše Krista, nad kterým se modlili dva andělé. Dnes zdobí interiér několik novějších obrazů světců, svícny, vázy a umělé květiny.

GPS: 50°9’45.994″N, 12°45’20.436″E

Text a fotografie převzaty a upraveny z www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz