Kaple sv. Prokopa, Dolní Hluboká

Pozdně barokní obecní kapli sv. Prokopa v Dolní Hluboké nechala vystavět v letech 1754 -1755 hraběnka Marie Antonie z Questenberka, podle návrhu neznámého architekta na návsi, uprostřed vsi Dolní Hluboká (Unter Tiefenbach). Z řemeslníků pracujících na stavbě kaple je znám pouze jistý mistr Carl Ristiger, který prováděl štafírování oltáře a soch. V době vzniku kaple byly do jejího interiéru věnovány sochy Panny Marie Krásenské a sv. Jana Nepomuckého. Slavnostní vysvěcení dokončené kaple proběhlo následně dne 4. července 1755. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Jiří v Bečově nad Teplou.

Vnitřní zařízení kaple tvořil původně pozdně barokní oltář sv. Prokopa z doby výstavby kaple. Před jednoduchým sloupovým pozadím bývala ve středu oltáře postavena vyřezávaná socha sv. Prokopa. Na křídlech oltáře pak byly umístěny vyřezávané sochy římského bojovníka a dvořanů Jana a Pavla. Jeden z nich nesl svazky blesků a ohňů, druhý pak klasy a palmové větve. V nástavci oltáře bylo ve zprohýbaném rámu umístěno Oko Boží. Na vrcholech sloupů bývaly postaveny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa s Ježíškem, oltář býval završen soškou sv. Michaela s váhou. Do výzdoby interiéru kaple patřily již zmiňované sochy Panny Marie Krásenské a sv. Jana Nepomuckého.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo rozkradeno či zničeno, interiér zdevastován. Dne 3. května 1958 byla kaple sv. Prokopa zapsána na státní seznam kulturních památek České republiky.

Na počátku 21. století byla již nevyužívaná kaple ve velmi zchátralém stavu. V letech 2001-2002 proto přistoupilo město Krásno, jako vlastník objektu, k částečné rekonstrukci kaple. Oplechována byla nově střecha kaple včetně zvoničky, obnoveny okna a dveře, opravena profilace vnějších stěn a kaple nově omítnuta. Interiér kaple však zůstal nadále zdevastovaný, bez vnitřního zařízení.

 

GPS: 50°5’54.550″N, 12°49’22.003″E

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Text a fotografie převzaty a upraveny z www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz