O farnosti

                                                    

Od roku 1246 byla v Lokti plebánie (středověká venkovská farnost) spravována Rytířským řádem křížovníků s červenou hvězdou, z té pak vznikla farnost, která byla roku 1574 povýšena na děkanství. Od středověku do vzniku Plzeňské diecéze v roce 1993, byl Loket sídlem arcikněžství, pod které spadaly arcibiskupské vikariáty Karlovarský, Loketský, Jáchymovský a Žlutický.

V roce 2003 byly do loketské farnosti sloučeny farnosti Horní Slavkov, Staré Sedlo a Krásno, spolu se zaniklými farnostmi Čistá a Vranov.

V současné době je farnost součástí Sokolovského vikariátu Diecéze plzeňské. Na rozsáhlém území farnosti naleznete několik církevních objektů, jako jsou kostely a kaple, ne všechny jsou však v jejím vlastnictví.  Snahou farnosti je církevní a památkově chráněné objekty udržovat a pomocí dotací postupně opravit. Ve farnosti jsou celkem čtyři kostely, ve kterých probíhají pravidelné bohoslužby. 

Katastrální území farnosti: Bošířany, Čistá u Rovné, Dolní Hluboká, Dvory u Lokte, Háje nad Teplou, Horní Slavkov, Hory u Jenišova, Hrušková, Kfely u Horního Slavkova, Krásno nad Teplou, Ležnice, Ležnička, Loket, Milešov, Milíře u Rovné, Nadlesí, Nová Ves u Sokolova, Staré Sedlo u Sokolova, Třídomí, Údolí u Lokte, Vranov u Rovné.