Kaple Božího těla, Horní Slavkov

Kaple Božího Těla v Horním Slavkově

Barokní kaple stojící na svahu u kostela sv. Jiří byla postavena roku 1736 na místě starší dřevěné stavby z roku 1702, postavené na paměť nálezu hostií ukradených z místního kostela sv. Jiří. Na stěnách kaple popisují tuto událost cenné malby od významného malíře Eliase Dollhopha.

Pravá stěna je zdobena malovaným výjevem s pohledem na areál kostela sv. Jiří ve Slavkově. Levá je zdobena také malbou – průhledem do interiéru kostela. Na čelní oltářní stěně je vymalována scéna Poslední večeře Páně, nad ní je zobrazen výjev sv. Trojice s obláčky a andělskými hlavičkami. Na stěně při vstupu motiv „Svaté přijímání“. V ploše stěny nad oltářem nápisová páska s německým textem. V lucerně ve středu plochého stropu se nachází malba Božího oka s andělskými hlavičkami.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Text a fotografie převzaty a upraveny z www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz