Kaple

 

Kaple sv. Prokopa v Dolní Hluboké

           

          

          

 

Kaple ve Dvorech

          

   

 

Kaple Božího Těla v Horním Slavkově

          

 

Kaple sv. Anežky v Horách u Jenišova

          

           

 

Kaple Panny Marie Sněžné v Krásně

        

        

          

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Ležnici

      

 

Kaple sv. Anny v Lokti

          

          

       

 

Kaple Panny Marie v Lokti

          

           

 

Kaple Panny Marie Růžencové v Louce

          

           

         

 

Kaple v Třídomí

          

          

          

 

Fotografie převzaty a upraveny z www.prirodakarlovarska.cz