Kaple

Kaple sv. Prokopa v Dolní Hluboké

           

          

          

Kaple ve Dvorech

          

   

Kaple Božího Těla v Horním Slavkově

          

Kaple sv. Anežky v Horách u Jenišova

          

           

Kaple Panny Marie Sněžné v Krásně

        

        

          

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Ležnici

      

Kaple sv. Anny v Lokti

          

          

       

Kaple Panny Marie v Lokti

          

           

Vildenavská kaple v Lokti

        

Kaple Panny Marie Růžencové v Louce

          

           

         

Kaple v Třídomí

          

          

          

Některé fotografie převzaty a upraveny z www.prirodakarlovarska.cz