Kaple, Dvory

Pseudoslohová obecní kaple ve Dvorech byla postavena v době kolem roku 1900 jako novostavba podle návrhu neznámého architekta na místě barokní dřevěné zvoničky z roku 1731 nad návesním rybníkem na návsi uprostřed vsi Dvory (Höfen). V původní zvoničce býval umístěn malý zvon od chebského zvonaře Franze Vitala z roku 1731. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Václava v Lokti.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však patrně přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Původní vnitřní zařízení bylo částečně rozkradeno či zničeno. Patrně někdy na konci 20. století proběhla poslední celková rekonstrukce zchátralé kaple.

Jednoduché vnitřní zařízení kaple bez umělecko-historické hodnoty tvoří litý železný kříž s litinovými plastikami Ukřižovaného Ježíše Krista na křížení ramen a Panny Marie s Ježíškem (Madony) u paty kříže, určený původně patrně pro venkovní instalaci. Na stěnách kaple je zavěšeno několik obrazů s církevními motivy.

GPS: 50°10’8.509″N, 12°45’9.434″E

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Text a fotografie převzaty a upraveny z www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz