Akce a slavnosti

24. 9. 2023

Svěcení zvonu Panny Marie a první zvonění loketských zvonů

foto: Václav Beneš

Svěcení zvonu Panny Marie a první zvonění loketských zvonů

foto: Tomáš Bauer

28. 9. 2022

Poutní slavnost a svěcení zvonu sv. Václava

foto: Václav Beneš

17. 4. 2022

Svěcení zvonu sv. Anežky

foto: Václav Beneš

28. 9. 2020

Poutní slavnost sv. Václava v Lokti

foto: Jiří Strašek

12. 6. 2020

Noc kostelů v Lokti

foto: Tomáš Bauer

25.5.-26.5.2018

Setkání ministrantů v Lokti 

18.11.2017

Slavnost sv. Anežky České na Lokti