Kostel Nejsvětější Trojice, Staré Sedlo

Původně barokní kostel Nejsvětější Trojice ve Starém Sedle s věží nad presbytářem byl vystavěn v letech 1711-1720 podle návrhu neznámého architekta, naproti bývalé pozdně gotické kapli Svaté Trojice z konce 15. století, na návrší při levé straně cesty do Lokte při tehdejším severovýchodním okraji vsi Staré Sedlo (Altsattl). Do roku 1720 byl kostel natolik zařízen, aby v něm mohly být slouženy bohoslužby a byl slavnostně vysvěcen.

V následujících letech byl poté pořízen zbytek vnitřního vybavení kostela. Někdy mezi léty 1740-1750 vymaloval malíř Elias Dollhopf z Horního Slavkova vnitřní stěny presbytáře velkou freskou s výjevem Nejsvětější Trojice. Na hlavním oltáři kostela byl umístěn velký oltářní obraz Nejsvětější Trojice z roku 1673, zachycující v popředí zdejší minerální závody Svaté Trojice.

V místech dnešní silnice do Lokte při severní straně kostela vedla původně úzká cesta úvozem, přes který byl vybudován dřevěný mostek, spojující kostel se hřbitovem. V roce 1757 opravoval nejmenovaný loketský varhanář za 2 zlaté původní jednomanuálový positiv kostela, později v roce 1789 byly dány k positivu dva nové řemeny k měchům. V roce 1788 byl kostel Nejsvětější Trojice ve Starém Sedle císařem Josefem povýšen na královskou a císařskou lokálii a opatřen vlastní duchovní správou. V roce 1801 vytvořil Anton Rödig ze Sokolova pro kostel vyřezávaný betlém. V letech 1850-1851 byl tehdejšími majiteli zdejšího zámku Johannem Antonem a Josephem Carlem Starckovými rozšířen hřbitov naproti kostelu a opatřen novou vstupní branou s předloženým schodištěm od stavebního mistra Franze Schidla z Lokte a dne 10. listopadu 1851 byl poté rozšířený hřbitov, na kterém se nacházela rodová hrobka Starcků, slavnostně vysvěcen.

Během ničivého požáru dne 4. září 1861 však farní kostel Nejsvětější Trojice včetně veškerého vnitřního zařízení, spolu s farou a dalšími 52 domy ve vsi zcela vyhořel. Během požáru byly poškozeny tři zvony kostela, které byly ještě téhož roku přelity zvonařským mistrem Adamem Pistoriem z Chebu. Na jaře následujícího roku 1862 bylo započato s obnovou zničeného kostela.  Při přestavbě bylo částečně využito dochovaného původního obvodového zdiva objektu, které bylo tehdy zvýšeno o zhruba 0,6 metru. Dne 8. prosince 1862 byl poté obnovený kostel Nejsvětější Trojice znovu vysvěcen.

V roce 1862 zakoupil sedlák Antnon Plass z Hruškové čp. 24 od mydláře Josefa Rödiga ze Sokolova za 20 zlatých pro kostel nový vyřezávaný betlém jako náhradu za shořelý betlém z roku 1801 a roku 1864 vystavěl chebský varhanář Ignaz Müller na kruchtě kostela nové varhany.

Na počátku 20. století byla jednoduchá vysoká pseudogotická zvonička s jehlancovou střechou nad průčelím kostela již ve velmi zchátralém stavu a v roce 1906 musela být proto snesena. V roce 1914 byla poté k západnímu průčelí kostela přistavěna nová samostatná hranolová barokizující zvonová věž, završená cibulovou bání. Ve druhé polovině 20. století byly prováděny pouze udržovací práce a kostel postupně chátral.

V roce 2009 přistoupila Římskokatolická farnost Loket jako vlastník objektu k záchranné částečné rekonstrukci kostela za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje. Během oprav byla nově oplechována cibulová báň nad věží, na jejímž vrcholu byl znovu osazen dvouramenný kříž, provedena oprava fasádních omítek a nátěrů, klempířských prvků, střešní krytiny, odvodnění obvodových stěn, rekonstrukce ciferníků věžních hodin, oprava stavebních výplní, oprava a ošetření krovu a oprava schodiště.

Roku 2012 pokračovaly opravy odstraněním havarijního stavu stropních konstrukcí ve věži, opravou omítek a schodišťové konstrukce, opět z dotací od Karlovarského kraje.

 

GPS: 50°10’51.596″N, 12°43’7.081″E

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Text a fotografie převzaty a upraveny z www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz