Kaple sv. Anežky, Hory u Jenišova

Kaple sv. Anežky stojí ve svahu pod obecním rybníčkem ve střední části obce Hory (Horn). V minulosti na jejím místě stávala dřevěná kaplička, která byla zřízena zřejmě řádem křížovníků. Již v 17. století se uvažovalo o její opravě nebo vybudování kaple nové.

Teprve v roce 1900 došlo z podnětu starosty obce Antona Müllera  k přestavbě původní kaple do neogotické podoby se zvoničkou. Kaple byla postavena zednickým mistrem Zimmermannem z Karlových Varů, části Dvory. Vnitřní zařízení kaple bylo zhotoveno za přispění místních usedlíků a loketského děkana Hamanna. Na počátku 90. let 20. století bývala kaple v dezolátním stavu a celé okolí kaple bylo zarostlé. Proto bylo roku 1995 přistoupeno k její celkové rekonstrukci za přispění rodiny Švadlenkovi a rodáku z Hor panu Stieflovi. Opravená kaple byla dne 20.9.1997 farářem Konarikem  z Lokte zasvěcena sv. Anežce Přemyslovně, zakladatelce řádu křížovníků.

Vstupní průčelí kaple s obdélným vchodem s lomeným obloukem je završeno trojúhelníkovým štítem s datací 1900 (výstavba) a 1995 (rekonstrukce) a templářským znakem na náběhu zvoničky. Ve zvoničce kaple je umístěn bronzový zvon, vážící 60 kilogramů s reliéfními postavami na plášti. Zvon se dne 9. června 2011 pokusili ukrást dva zloději, kteří si ho odnášeli v batohu, policisté je však ihned po činu zadrželi. Původní zařízení kaple bylo patrně zničeno.

Pod kaplí stojí pomník obětem 1. světové války.

 

GPS: 50°12’46.571″N, 12°47’27.688″E

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Text a fotografie převzaty a upraveny z www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz