Kaple Panny Marie Růžencové, Louka

Barokní kaple Panny Marie Růžencové v Louce byla postavena na počátku 18. století podle návrhu neznámého architekta při cestě do Mnichova na rozcestí s okresní silnicí z Bečova nad Teplou do Mariánských Lázní u dnes již zcela zaniklé osady Horní Hamr (Obere Hammer) s mlýnem a hostincem v údolí Pramenského potoka (Roda Bach) asi kilometr jihozápadně od vsi Louka (Grün). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Václava v Louce.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno, či zničeno. Postupně byla odstraněna plastická výzdoba štítu objektu. Na počátku osmdesátých let 20. století byla již kaple téměř v havarijním stavu. Levý zadní roh kaple byl zcela zborcený, sousední okenní otvor byl probořený. V letech 1985-1986 byla poté provedena poslední celková rekonstrukce zdevastované kaple. Dnes je již volně přístupná neudržovaná kaple prázdná, bez vnitřního vybavení a opět zchátralá.

GPS: 50°2’54.453″N, 12°47’46.662″E

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Text a fotografie převzaty a upraveny z www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz