Kaple v Třídomí

Barokní kaple v Třídomí byla vystavěna v polovině 18. století podle návrhu neznámého architekta na nízkém zalesněném pahorku při pravé straně cesty do Horního Slavkova asi 200 metrů jihovýchodně od osady Třídomí (Dreihäuser). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Václava v Lokti. Dosud není známo, komu byla kaple zasvěcena, ale v průčelí kaple byla nad římsou završenou zprohýbaným polokruhovým štítem a polokruhově zaklenutou nikou v ose, postavena soška sv. Václava.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo rozkradeno či zničeno. Spolu s osadou se kaple následně stala součástí Vojenského újezdu Prameny, který existoval v letech 1950-1954. Na počátku 70. let 20. století se již nacházela kaple ve velmi zdevastovaném stavu, chyběla střecha, koruna obvodového zdiva se rozpadala, vnitřní prostor byl zdevastovaný a prázdný.

V polovině 70. let 20. století koupil zdejší pozemek Ladislav Plachý z Horního Slavkova a těsně za zdevastovanou kaplí přistavěl novou rekreační chatu, na jejíž stavbu druhotně a zcela neodborně a nevhodně využil přenesené hrázdění ze statku čp. 1 v Jehličné. Bývalá kaple poté tvořila vstupní předsíň v ose průčelí chaty. Při přestavbě a částečné obnově kaple bylo ubouráno obvodové zdivo presbytáře, zjednodušeno členění fasády a snesena klenba. Kaple byla nově zastřešena, korunní římsa však obnovena nebyla a nová šindelová střecha tak byla prodloužena oproti původnímu stavu. Rovněž nad vstupním portálem byla instalována šindelová pultová stříška. V interiéru kaple bylo k vyvýšenému vchodu do chaty položeno krátké schodiště o třech stupních.

Dne 31. prosince 2007 chatu zapálili dva uprchlí mladiství chovanci diagnostického ústavu, kteří v objektu přespali a poté založili požár. Během požáru rekreační objekt zcela vyhořel a v následujících letech musel být obnoven. Při rekonstrukci byl vchod skrze bývalou kapli zrušen a vstupní portál zazděn, římsy na štítu oplechovány a střecha kaple byla nově pokryta eternitovou krytinou.

 

GPS: 50°8’35.683″N, 12°45’11.626″E

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Text a fotografie převzaty a upraveny z www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz