Kostel sv. Anny, Horní Slavkov

Původně pozdně gotický špitální kostel sv. Anny v Horním Slavkově byl vystavěn v době kolem roku 1500 spolu s městským špitálem při cestě do Lokte na severozápadním okraji města Horní Slavkov (Schlaggenwald), původně zde však stávala gotická kaple sv. Anny, postavená již ve 13. století. V roce 1542 byly do věže kostela zavěšeny nové zvony a roku 1565 určil český král Maxmilián II. Habsburský nadání pro zdejší špitál. Během ničivého požáru města v roce 1713 však kostel zcela vyhořel. Do roku 1728 byl kostel spolu se špitálem barokně obnoven na původním půdorysu s využitím zachovaných obvodových zdí původního kostela. Během obnovy byl vyhořelý objekt nově zastropen a zastřešen a bylo pořízeno nové vnitřní vybavení a výzdoba. Do věže kostela byly zavěšeny dva zvony, které musely být po požáru nově ulity v Chebu a následně pokřtěny ve Waldsassenu. Roku 1728 postavil ve špitálním kostele loketský varhanář Johann Leopold Burkhart nové barokní varhany.

V letech 1726-1780 byla poté postupně pořízena barokní a pozdně barokní výzdoba a barokní vnitřní mobiliář interiéru kostela. V roce 1771 věnoval místní malíř Elias Dollhopf za vyslyšení modliteb za déšť a vláhu do interiéru špitálního kostela votivní obraz svého patrona, starozákonního proroka sv. Eliáše, a obraz Panny Marie Dobré rady. V roce 1772 nechal tehdejší městský rychtář Johann Steinmüller na své náklady vyzdobit interiér kostela nástropními malbami malířem Eliasem Dollhopfem z Horního Slavkova, který na své poslední velké zakázce spolupracoval s blíže neznámým umělcem patrně ze své dílny.

V roce 1843 opravoval zdejší varhany varhanář Gottlieb Hanke ze Žďáru u Doupova. Během první světové války byly v roce 1916 zrekvírovány oba zvony kostela na válečné účely. V roce 1918 byly nákladem tehdejšího státního památkového úřadu restaurovány tři olejové obrazy od neznámého autora z interiéru kostela.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být bývalý špitální kostel udržován a postupně chátral. Dne 3. května 1958 byl kostel sv. Anny v Horním Slavkově zapsán na státní seznam kulturních památek. Někdy po roce 1960 byla střecha kostela nově pokryta šindelovou krytinou.

Dne 1. ledna 1992 se stal špitální kostel sv. Anny součástí nově vyhlášené městské památkové zóny Horní Slavkov. V roce 1996 provedl akademický malíř Václav Potůček z Jáchymova zajištění ohrožených hodnotných nástropních fresek a byl připravován jejich záchranný transfer. Roku 1998 byla během vloupání z interiéru kostela ukradena barokní kopie dřevěné gotické sošky Panny Marie ze 14. století a následně zloději jako usvědčující důkaz u obce Dobřeny spálena. Koncem 20. století se již však špitální kostel nacházel v havarijním stavu a muselo být zrušeno konání pravidelných bohoslužeb.

V roce 2004 přistoupila Římskokatolická farnost Horní Slavkov jako vlastník objektu k odstranění havarijního stavu bývalého špitálního kostela sv. Anny za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje. Během záchranných prací bylo provedeno statické zajištění krovu kostela, na větší části plochy střechy položena nová eternitová krytina a provedeno odvodnění střechy. Zbylá část krytiny byla položena někdy po roce 2006. Od roku 2011 přistoupila Římskokatolická farnost v Lokti k postupné záchraně zdevastovaného špitálního kostela za přispění z rozpočtu Ministerstva kultury a Karlovarského kraje. Během rekonstrukčních prací bylo provedeno kompletní odvodnění objektu, oprava stropů a restaurování stropních omítek a maleb.

V současné době probíhají za podpory města a Karlovarského kraje restaurátorské práce v interiéru kostela a bude nutná oprava střešní krytiny. Od dubna do října 1x za 14 dní probíhají v kostele bohoslužby. Kostel je veřejnosti otevřen při každoroční akci Noci kostelů za podpory ZUŠ v Horním Slavkově.

 

GPS: 50°8’31.968″N, 12°48’16.307″E

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Text a fotografie převzaty a upraveny z www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz