Kostel sv. Wolfganga, Loket

Středověký zřejmě románský kostel sv. Wolfganga v Lokti stával na pozdějším Lipnickém předměstí severně od města při starší karlovarské cestě zvané „kostelní stezka“ pod šibeničním vrchem. Založen byl téměř určitě německými kolonisty a poprvé je v pramenech zmiňován roku 1253 (někdy uváděno 1256), kdy byl darován spolu s dalšími kostely v nedalekém okolí Řádu křížovníků s červenou hvězdou. Během třicetileté války byl kostelík pobořen a roku 1672 byl nahlášen jeho rozpad. Zajímavostí je, že v duchovenské fasi Tereziánského katastru z roku 1713 je charakterizován pouze jako zpustlý. Na půdním reliéfu bylo ještě v roce 1929 možné spatřit zbytky základů starého kostela. S ním byl až do 16. století spojen starý hřbitov pro ves Hory, který byl do konce 17. století zrušen. Alespoň základní podobu kostelíka zachytila kresba G.T. Funcka z roku 1680. Jednalo se o nevelkou jednolodní stavbu se sedlovou střechou , z níž uprostřed vystupovala štíhlá sanktusová věžička. Západnímu průčelí dominoval velký portál zakončený obloukem. K severní straně přiléhala zřejmě sakristie.  V těsné blízkosti západní stěny svatostánku u domu č. 9 byla na památku stávajícího kostela roku 1698 postavena malá edikula s obrazem sv. Wolfganga, později barokní kaple sv. Wolfganga.