Kostel sv. Václava, Loket

Kostel svatého Václava v Lokti je barokní římskokatolický farní kostel stojící v centru města Loket v těsné blízkosti stejnojmenného královského hradu. Nachází se poblíž západního konce historického náměstí a od 3.května 1958 je památkově chráněn.

První písemná zmínka o kostelu je z roku 1240 a jeho umístění v bezprostřední blízkosti hradu napovídá, že vznikl v souvislosti s ním. Kostel by již od svého vzniku farním a od roku 1248 farnost spravovali kněží Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Dle listiny z roku 1325 krále Jana Lucemburského mělo dojít k přenesení farnosti z kostela na reprezentativnější místo, k tomu však nikdy nedošlo. Z původní stavby kostela se dochoval pouze severní portál a kvádříkové zdivo severní zdi.

Na konci 15. století došlo ke sporům mezi městem a mocným rodem Šliků z nedalekého Ostrova, při nichž kostel v roce 1473 nebo 1474 vyhořel. Poté Mikuláš Šlik zahájil výstavbu nového kostela. Ten byl vysvěcen v roce 1490 a měl zároveň sloužit jako rodinná hrobka Šliků.

Od roku 1594 využívali kostel protestanté, ale rok po bitvě na Bílé hoře sloužil opět katolické církvi, která budovu ještě několikrát upravovala.

V roce 1701 byla na témže místě zahájena barokní přestavba kostela. Z původního chrámu byla použita část severní stěny, obvodové zdi kněžiště a spodní část věže. V roce 1725 vypukl velký požár města a stavba tak mohla být dokončena až roku 1734. Stavební práce prováděl stavitel Wolfgang Braunbock z Teplé a jeho syn Jan Ondřej. Sochařskou výzdobu v interiéru kostela (hlavní sloupový oltář se sochami a kazatelnou) zajistil v roce 1757 Jakub Eberle.

Hlavní sloupový oltář s obrazem svatého Václava od Petra Brandla pochází z roku 1759. Na kamenné menze je umístěno malované antependium z roku 1744 s Oslavou Nejsvětější Trojice od Eliáše Dollhopfa.

V interiéru kostela je netradičně umístěn pamětní obraz obětem 1. světové války.

V souvislosti s přestavbou kostela musela být technicky upravena také přilehlá část Kostelní ulice. To vedlo k demolici zdi někdejšího hřbitova. Zachovala se pouze kamenná boží muka z roku 1657 a náhrobek Jiřího Popela z Lobkovic, po císaři Rudolfovi II. a Vilémovi z Rožmberka třetího nemocnějšího muže tehdejšího Českého království, vězněného panovníkem na zdejším hradě, jenž zde roku 1607 zemřel.

K dalším stavebním úpravám došlo ještě v letech 1902–03, kdy bylo změněno zastřešení věže, a v 90. letech 20. století, kdy byly opraveny vnější části kostela. V současné době probíhá restaurování interiéru.

Od roku 2023 jsou ve věži kostela zavěšeny tři nové zvony (sv. Václav, sv. Anežka a Panna Maria), které byly pořízeny z veřejné sbírky spolku Loketské zvony z.s.

GPS: 50°11’12.31″N, 12°45’13.48″E

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Text a fotografie převzaty a upraveny z www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz