Kaple Olivetské hory, Krásno

 

Kaple Olivetské hory v Krásně pochází pravděpodobně ze 40.-50. let 19. století. V literatuře se objevuje, že byla postavena již v roce 1837, ale tato informace je nejspíš mylná. Kaple totiž není zachycena na o několik let mladší indikační skice ani císařském otisku stabilního katastru. Drobná sakrální stavba je téměř čtvercového půdorysu, zastřešená jednoduchou sedlovou střechou. Uvnitř se dnes nachází pouze skalisko Olivetské hory, sochy byly zničeny po roce 1945. Kaple se nachází v bezprostřední blízkosti kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v koutě mezi ohradní hřbitovní zdí a schodištěm.

 

GPS: 50.108629°N, 12.788326°E

 

Text převzat a upraven z www.pamatkovykatalog.cz