Jak mluvit s lidmi zasaženými válkou

(pro jejich blízké a dobrovolníky)

 1. Lidé přicházející z válečných oblastí mohou mít nejrůznější pocity – mohou cítit smutek,
  lítost nad tím, co všechno se v jejich zemi děje, mohou mít úzkost a strach o své blízké, kteří
  museli ve válce zůstat, také obavy z neznámého v nové zemi, z nového jazyka, z kontaktu
  z různými institucemi, je možné, že cítí vztek, že se jim děje nespravedlnost, mohou mít
  pocity studu za to, že své zemi nedokázali lépe pomoci, někdo může naopak pociťovat
  i uvolněnost z toho, že je v bezpečí. Také se stává, že lidé, kteří prožili výrazný stres mohou
  být stažení do sebe, málo komunikovat a působit tak, že neprožívají žádné emoce.
  Pamatujme na to, že všechny tyto pocity jsou v reakci na tak závažný stres normální
  a dávejme to i nově příchozím najevo, že mají na takové prožívání nárok! I my, kteří jsme
  tady v České republice a máme na Ukrajině rodinu, přátele nebo jsme prostě znepokojeni
  tím, co se na Ukrajině děje, můžeme prožívat podobné pocity.
 2. Nejdůležitější je v první řadě postarat se o základní životní potřeby, aby lidé měli kde bydlet
  a spát, aby byli v teple, měli dostatek jídla a tekutin, také je v první řadě potřeba postarat
  se o fyzické zdraví, pokud třeba utrpěli zranění, nemohli nějakou dobu brát pravidelně
  užívané léky nebo se jim fyzické zdraví zhoršilo díky nevyspání, úzkosti, dehydrataci,
  pobytu v mrazu a podobně.
 3. Důležité je také požádat o speciální dlouhodobé vízum, aby měli nově příchozí automaticky nárok na všeobecné zdravotní pojištění a ošetření ve zdravotnickém zařízení, to
  se týká i oblasti duševního zdraví. Také je dobré zajistit tlumočení z ukrajinštiny do češtiny
  a naopak, pomáhá to předejít dalšímu zbytečnému stresu z nedorozumění.
 4. Snažte se vytvořit pocit bezpečí a důvěry, je zásadní, aby lidé zasažení tak stresujícími
  zážitky pociťovali jistotu, že se se na Vás mohou s důvěrou obrátit, když se cítí špatně.
 5. Důležité je naslouchat a vyjadřovat podporu: „Jsem tady s Tebou, s vámi…“, „Na své pocity
  máš/máte nárok…“, „Společně to můžeme zvládnout, pomůžu Ti/ vám najít pomoc
  v případě potřeby a zorientovat se tady.“
 6. Nevyptávat se nadbytečně na válečné zážitky a útrapy a nechtít popisovat detaily, může
  to být ještě více zatěžující a prohlubovat trauma, pokud o tom člověk nezačne sám mluvit.
  V tom případě empaticky nasloucháme, vyjadřujeme podporu, u blízkých lidí i držením za
  ruku, obejmutím a podobně, prožitky nijak nehodnotíme a nebagatelizujeme, ani ještě
  více nedramatizujeme.
  Pokud vidíme, že se během vyprávění necítí dobře, můžeme je vyzvat k pauze, podat jim
  třeba vodu a odvést pozornost k něčemu jinému.
 7. Dbáme na to, aby naši blízcí dodržovali pravidelný denní režim, pokud je to alespoň trochu
  možné – pravidelně jedli, pili, zařizování a aktivity střídali s odpočinkem, chodili včas spát.
  Můžeme je postupně zapojit do běžných domácích prací, pokud se na to budou cítit.
 8. Snažit se dodržovat rituály nebo příjemné aktivity, které měli i dříve rádi – např.společné
  pití čaje/kávy v určitou hodinu, procházky, vaření oblíbeného jídla, poslech oblíbené
  hudby, návštěva kostela a podobně, ale v žádném případě nikoho k ničemu nenutíme,
  necháváme rozhodnutí na nich, jestli se chtějí přidat.
 9. Pokud mají naši blízcí stále rodinné příslušníky ve válce, snažíme se jim zprostředkovat
  alespoň nějaký kontakt, pokud je to jen trochu možné, fantazie, co se s nimi může dít
  může být horší než realita.
 10. Je lepší vyvarovat se televizních záběrů nebo fotoreportáží ze zasažených oblastí, mohou
  být drastické a ještě více naše blízké zasáhnout. Také není dobré situaci úplně ignorovat,
  je dobré podávat stručné, věcné informace a dodávat naději. Netrávit zpravodajstvím
  z Ukrajiny většinu času, zprávy dávkovat, střídat s jinými aktivitami a odpočinkem.
 11. Je dobré být v kontaktu s dalšími rodinami, které mají také rodinné příslušníky zasažené
  válkou a sdílet s nimi zkušenosti, vzájemně se podporovat.
 12. Je velmi důležité myslet i sami na sebe, abychom se úplně nevyčerpali. I my sami můžeme
  prožívat úzkost, strach, rozčilení a mnoho dalších nepříjemných pocitů, je moc dobré,
  pokud máme v dosahu někoho z přátel, s kým si o všem můžeme s důvěrou popovídat.
  Také sami dbáme na pravidelný denní režim, na dostatek spánku a odpočinku, na aktivity,
  které nám přinášejí radost a uvolnění.
 13. Pokud máme v dosahu organizace zabývající se migranty a uprchlíky, můžeme je zkusit
  kontaktovat. Pokud to nejde osobně, tak je možné poradit se i po telefonu nebo přes
  e-mail.
  Je to například Organizace pro pomoc uprchlíkům, Sdružení pro integraci a migraci,
  InBáze a další. Mohou vám poradit, co se týče psychologické, sociální i právní podpory
  nebo pomoci zprostředkovat kontakty.
 14. Pokud vidíte, že psychický stav vašich blízkých je velmi špatný nebo se zhoršuje, vyhedejte
  co nejdříve odbornou pomoc psychiatra – například se může jednat o ochromující úzkosti,
  kdy se nedaří odvést pozornost, depresivní náladu ( pocit, že mě nic netěší, nemám na nic
  energii, nemám chuť k jídlu, špatně spím, obviňuji se), výraznou poruchu spánku, noční
  můry, flashbacky – kdy se do mysli vrací traumatické zážitky a člověk má dojem, že je
  znovu prožívá, může se i začít chovat tak, že utíká před náletem, schovává se a podobně.
  Nebo pokud blízký začne mluvit pro nás nesrozumitelně, chovat se bizarně, mít sluchové
  nebo zrakové halucinace. Také, pokud by se začal sebepoškozovat nebo mít myšlenky na
  ukončení života. Pokud mluví o tom, že už se mu nechce žít a chtěl by si ublížit, tak to
  nikdy nepodceňujeme!

Kontakty na krizové linky a centra

Linky důvěry:
Linka první psychické pomoci – telefon 116 123, nonstop
Pražská linka důvěry – telefon 222 580 697, nonstop
Linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice – telefon 284 016 666, nonstop
Linka naděje Brno – telefon 547 212 333, nonstop
Linka důvěry Ostrava – telefon 737 267 939, 596 618 908, nonstop
Modrá linka – 549 241 010 (pevná linka), 608 902 410 (mobil) od 9.00–21.00, chat
Linka důvěry v ČR podle krajů

Krizová centra:
Krizové centrum RIAPS Praha
Centrum krizové intervence v PN Bohnice
Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno
Krizové centrum Ostrava

Zpracovala MUDr. Kateřina Duchoňová, psychiatrička a psychoterapeutka