Kontakty

 

Římskokatolická farnost Loket                                                                   Generální vikář pro vikariáty karlovarského kraje

Kostelní 13/1                                                                                                        Mons. Dr. Jiří Majkov ICD.

357 33 Loket                                                                                                        mobil: +420 606 220 130

tel : +420 352 684 333                                                                                  e-mail: majkov@bip.cz

e-mail: farnost.loket@bip.cz

 

Sekretariát GV KV                                                                                            Výpomocný duchovní 

Pavla Ungrová                                                                                                    Dp. Hubert Hain 

mobil: +420 777 808 669                                                                            mobil: +420 728 949 644

e-mail: ungrova@bip.cz                                                                                    e-mail: hain@bip.cz

 

 

 

                                                                                                

                                                                             

                                                                                      

 

Možnost přispění na chod farnosti

a opravy kostelů: č. ú.: 860925329/0800

Za příspěvky vám děkujeme.